102-EV galvan vana čtyřkomorová

Elektroléčebná čtyřkomorová galvanická vana (EV)

KG je soubor několika metod klasifikovaných především dle způsobu aplikace GT. Dle Speciálním případem je tzv. čtyřkomorová galvanizace, kdy je pro vstup proudu do organismu využita voda. Vedle účinku galvanického proudu jsou brány v potaz „účinky vody“ – hydrostatický tlak a vztlak, především ale teplota vody. Plochu elektrod přebírá plocha ponořené části těla. Pro prohřívání poruch prokrvení se využívá prohřívání, po úrazech naopak zchlazování. Používá se při terapii všech diagnóz léčených i pomocí klidové galvanoterapie

EV je zařízení, jehož pomocí je dosaženo aplikace GT na celé tělo během celkové koupele, přičemž lze směr galvanického proudu měnit ve čtyřech směrech (ascendentní, descendentní, levostranné, pravostranné). Nevýhodou této metody je fakt, že nelze určit hodnotu proudu pacientem protékajícím, a tak je intenzita nastavena dle pocitů pacienta, maximálně však 300 mA, při teplotě 37 °C, kdy jedna procedura trvá 30 minut, opakovaně až 3x týdně. Metoda je používána při poruchách, zánětech a jiných onemocnění nervů.

Vašemu výběru neodpovídají žádné produkty.