12-Individuální léčebné cvičení

Fyzioterapeut vede individuální léčebná cvičení podle předpisu lázeňského lékaře. Terapie může zahrnovat jakoukoli z následujících technik: měkké techniky, mobilizace, manipulace, vizualizace, aktivní zapojení svalu, aktivní asistovaný pohyb a volný aktivní pohyb. Nedílnou součástí těchto lekcí jsou kromě posilování rovnováhy, síly a pohyblivosti také dýchací cvičení.
Výběr aplikované techniky nebo prováděných cvičení se odvíjí od klientova zdravotního stavu a je plně přizpůsoben jeho individuálním potřebám. Lekce jsou navrženy tak, aby umožnily udržet nebo znovu získat fyzickou mobilitu a rozvinout funkční schopnosti.
Cvičení se provádí u osob s poruchami pohybového a nervového aparátu, se špatnými pohybovými návyky a držením těla pod vedením rehabilitačního pracovníka. Je zaměřeno na postiženou či dysfunkční část těla. Klient se naučí správně provádět jednotlivé cviky ve kterých může doma samostatně pokračovat. Díky individuálnímu přístupu je možné lépe korigovat špatné pohybové návyky.

Individuální léčebná tělesná výchova je vhodná pro úpravu patologických pohybových stereotypů u daného klienta, korekci vadného držení těla, stoje, chůze. Seznámí vás s principy školy zad, fixací správných pohybových návyků při různých činnostech.

Vašemu výběru neodpovídají žádné produkty.