22-Reflexní masáž

Při tomto druhu masáže je využíván tlak, který je speciálními hmaty vyvíjen na určité body nebo části těla. Při reflexní masáži se nepoužívá masážní olej ani žádný jiný lubrikant, působí se přímým kontaktem terapeuta na pokožku. Masáž je zaměřena na funkci konkrétních vnitřních orgánů nebo jinou vzdálenější část těla, která je s ošetřovanou oblastí propojena citlivými nervovými zakončeními. Masíruje se jedna ze čtyř oblastí, které jsou umístěné na hlavě a šíji, na zádech, hrudi a v pánevní oblasti, a to v závislosti na místě výskytu zdravotních obtíží a na posouzení terapeuta. 
Jak reflexní masáž pomáhá?
Reflexní masáž skrze síť nervových zakončení a skrze další citlivé receptory v tkáních pozitivně ovlivňuje vegetativní nervový systém a pojivové tkáně. Bolest nebo napětí vnitřních orgánů nebo tkání uložených hlouběji pod kůží se často promítá na povrch těla do takzvaných hyperalgických zón (tj. zón bolesti) nebo do aktivačních bodů. Skrze povrchové působení na související segment pokožky můžeme působit na hlouběji uložené tkáně, a tak regulovat jejich funkci. 

Reflexní masáž je vhodná pro širokou škálu indikací a pro téměř všechny skupiny lidí. Masáž podporuje přirozené odplavování škodlivých látek z organismu ven, a naopak přísun těch kladných, obranných zpátky do těla. Pozitivní změny, kterých je možné s její pomocí dosáhnout se dají rozdělit na dva typy. Jednak jde o účinky místní, týkající se prokrvení a zvýšení teploty v místě působení. Druhým typem jsou změny vzdálené, vyvolané v místech propojených s danou oblastí prostřednictvím nervů.

Její účinnost se prokázala zejména v případě:
funkčních, degenerativních a chronických revmatických onemocnění páteře a kloubů
poruch prokrvení a funkčních onemocnění vnitřních orgánů,
neplodnosti,
migrén a bolestí hlavy

Lékařský předpis: vyžaduje se

Vašemu výběru neodpovídají žádné produkty.