67-Mechanická terapie přístrojová

Mechanická terapie používaná v lázeňských zařízeních(přístrojích) využívá různé druhy mechanických přístrojů za účelem zlepšení mobility, zejména po úrazech, operacích nebo mozkové mrtvici. Také za účelem usnadnění lymfatického a krevního oběhu v případě potíží. Mechanická zařízení nahrazují lidskou sílu tam, kde tato sama o sobě nestačí nebo je terapie časově velmi náročná, např. pokud je třeba provádět častý monotónní pohyb. Mechanická zařízení mohou být přednastavena tak, aby prováděla určité pohyby nebo postupy, které usnadňují pohyb vašich vlastních končetin v případě, že máte potíže s jejich běžným prováděním nebo nemáte dostatek síly. V příslušných postupech jsou popsány speciální podmínky, za nichž se mechanická terapie doporučuje nebo naopak nedoporučuje.

Lékařský předpis: v závislosti na vybrané proceduře a momentálním zdravotním stavu

Lékařský předpis: v závislosti na vybrané proceduře a momentálním zdravotním stavu