70-Energy flow, Bio balance

Když se postižené struktury začnou léčit a energetické dráhy se opět aktivují, dochází k aktivní stimulaci celého meridiánového systému, a tím i k samoregulaci. Na základě akupunkturní masáže dochází k nastolení stability a klidu ve smyslu tzv. „velkého cyklu“. Jako podpora se používá čistě přírodní kosmetika, aby se dosáhlo co nejvyšší možné koncentrace účinných prvků. Po zprůchodnění napěťových bloků za pomoci léčby Bio Balance se u ošetření Energy Flow dosahuje skvělých výsledků. Dochází ke stimulaci celého meridiánového systému a na energetické úrovni se podporují samoregulační síly. Cílený funkční trénink zajišťuje stabilitu biorovnovážného účinku. Zároveň se aktivuje lymfa, energetické dráhy, svalové napětí, rovnováha a koordinace, což ve formě a jednoduchého cvičení může udržitelným způsobem prodloužit účinnost a zvýšit úspěšnost léčby. Jedná se o aktivní způsob odstranění nežádoucího napětí ve všech svalových buňkách. Tréninkové stimuly se sčítají, čímž dochází k působení na různých úrovních. To umožňuje dosáhnout efektivních a trvalých výsledků: protažení napěťových drah, aktivaci stažených struktur během protahování pomocí speciálních silových cvičení, koordinaci v případě nestabilních úkonů, cvičení na rovnováhu a podpory lymfodrenáže s detoxikačním účinkem

Vašemu výběru neodpovídají žádné produkty.