91-Laboratorní vyšetření krve a moče

Někdy při vstupní lázeňské prohlídce lékař naordinuje vyšetření krve, potřebuje znát některé hodnoty, aby mohl ordinovat určité procedury. Obvykle se vyšetřují tyto hodnoty. Laboratorní vyšetření (krevní obraz, jaterní testy, ledvinové testy, celkový HDL a LDL cholesterol, triglyceridy, kyselina močová, mineralogram, moč chemicky)

Vašemu výběru neodpovídají žádné produkty.