Jak trénovat paměť

Stejně jako všechny orgány v těle, i mozek postupem času slábne. Rychlost slábnutí závisí od genetické výbavy, kterou ovlivnit neumíme a od způsobu života, který umíme ovlivňovat a dělat pro svůj mozek jen to nejlepší. Důležitá je zdravá strava, pravidelný pohyb, dostatek spánku, setkávání se s lidmi všech věkových kategorií a trénink kognitivních funkcí.

I paměť se dá vytrénovat

Trénování paměti v postupujícím věku pomáhá udržet mozek pořád činorodý, bystrý a rychlý při hledání řešení nebo při vyhodnocení situací. Svěží mozek nám pomáhá být aktivními a samostatnými i ve vyšším věku. Lidský mozek tvoří nervové buňky, tzv. neurony, které jsou vzájemně spojené synapsí. Právě tyto spojení slouží na ukládání informací do paměti a vybavení si detailů, které jsou v paměti uložené. Čím více spojení mezi neurony vzniká, tím lépe funguje paměť a lépe tak nacházíme řešení problémů. Když na něco zapomeneme, znamená to, že spojení mezi neurony vyhaslo.

Na podporu paměti existuje i několik léčivých přípravků. Jde o tzv. nootropika a kognitiva, které zlepšují prokrvení mozku a zvyšují dostupnost neurotransmiterů. Tyto léky na paměť nejlépe fungují v kombinaci s procvičováním paměti a bez nich je pomoc jen částečná. Jednoduše řečeno: když si vezmete lék na podporu paměti, udělejte si několik paměťových cvičení.

Cvičení na trénování paměti

Paměť si můžete trénovat kdykoliv v průběhu dne, při běžných činnostech doma nebo venku. Pomocí následujících jednoduchých rad si budete procvičovat především krátkodobou paměť. Do krátkodobé paměti se ukládají informace jen na několik desítek sekund a abychom si zapamatovali co nejvíce, je potřeba tyto informace opakovat a spájet do souvislostí. Základem je tedy číst, opakovat si, luštit křížovky nebo sudoku a snažit se zapamatovat si co nejvíce informací.

  • Přečtěte si v restauraci nabídku jídel na daný týden. Lístek odložte a snažte se vybavit si co nejvíce jídel i s přílohou a polévkou.
  • Učte se cizí jazyk nebo se zdokonalujte v jazyce, který jste ovládali kdysi před lety. Učte se nové slovíčka, poslouchejte nahrávky a komunikujte.
  • Přečtěte si předpověď počasí a zkuste text předpovědi přesně zopakovat.
  • Napište si a zapamatujte si nákupní seznam. Aby to šlo lépe, využijte memotechnickou pomůcku a vymyslete si k slovům absurdní příběh. Čím vtipnější bude, tím lépe si ho budete pamatovat.
  • Při nakupování si postupně sčítejte cenu položek s nákupního seznamu a to bez použití kalkulačky.
  • Vyberte si obrázek v časopisu nebo novin, pozorně se zadívejte na detaily a odložte jej. Pak se snažte vybavit si co nejvíce detailů, jako jsou barvy věcí, počet věcí a rozmístění věcí na obrázku.
  • Staré ale skvělé fungující na opakování slovní zásoby je luštění křížovek, hádanek a osmisměrek.
  • Puzzle nejsou jen pro děti, procvičí představivost a motoriku.
  • Na procházku s vnoučaty nebo pejskem nechoďte jen jednou trasou, ale hledejte nové a nové cesty. Pokud máte obavy, že se ztratíte, absolvujte první cestu s doprovodem a pak už cesty střídejte.

Aktivizační činnosti pro seniory

S přibývajícím věkem klesá schopnost pohybu, zhoršuje se sluch, zrak a možnost sociálního kontaktu. Mnoho seniorů je zavřená doma bez toho, aby měli podněty zvenku a vykonávali činnost, kterou považují za smysluplnou. Tím ztrácí možnost stimulovat svůj mozek přirozenými podněty. Právě pro tuto situaci se v domovech pro seniory a seniorských klubech konají aktivační činnosti pod sestavené speciálním pedagogem. Tyto činnosti se orientují na kreativní tvorbu, tanec, hudbu, hry, cvičení, pobyt v přírodě, trénink paměti, dokonce i péče o zvířata.

Pracovní listy pro trénink paměti

Kromě krátkodobé paměti se dá trénovat i dlouhodobá paměť, schopnosti plánování a rozhodování, pozornost a slovní zásoba. Slouží k tomu již připravené pracovní listy, které jsou šité přímo na míru na trénování paměti pro seniory. Každý sešit obsahuje 10 pracovních listů seřazených v deskách a vydávají se ve dvou obtížnostech. Obtížnost 2 vyhovuje nižšímu stupni postižení kognitivních funkcí, obtížnost 1 je méně náročná a vyhovuje vyššímu stupni postižení paměti.