Minerální vody z přírodních léčivých zdrojů

Lázeňství je část medicíny, která využívá přírodní léčivé zdroje. Evropský typ lázeňství je postaven na římském vzoru vodního lázeňství, rozšířeného o užívání velmi specificky mineralizovaných pramenů. Cílem lázeňské péče je prevence a léčení lidských chorob, regenerace sil a relaxace a je spojeno s využitím síly přírodních léčivých zdrojů. Kromě lázeňských koupelí, takzvané vnější balneace, je pro naše lázeňství typické i pití pramenů označované jako vnitřní balneace.

Využití síly přírody – pitná kúra

Lázeňské léčivé prameny určené k pitným kúrám jsou považovány za vůbec první léčiva, která lidé na základě empirického přístupu užívali ještě před vývojem jiných terapeutických přípravků. Působení na jednotlivé orgánové soustavy je dáno obsahem rozpuštěných látek, specifickou mineralizací a poměrem hlavních iontů. Užívání léčivých pramenitých vod není schopno samo o sobě léčit nemoci či předcházet jejich vzniku, ale přisuzují se mu určité specifické blahodárné účinky na lidský organismus.

Příznivé účinky těchto vod na zdraví jsou známy v některých případech již po staletí a minerální vody z přírodních léčivých zdrojů jsou možnou, avšak nikoliv nutnou součástí fenoménu lázeňství. Souhrnným cílem lázeňství je prevence a léčení lidských chorob, regenerace sil a relaxace a je spojeno s využíváním síly přírodních léčivých zdrojů, krásy přírodního i kompozice kulturního prostředí. Výtěžek z přírodního léčivého zdroje tedy není schopen sám o sobě léčit nemoci či předcházet jejich vzniku, nýbrž má určité specifické blahodárné vlastnosti, díky kterým může být součástí komplexní lázeňské péče. Samozřejmě není vyloučeno, aby existoval přírodní léčivý zdroj minerální vody, který není přímo spojen s navazující lázeňskou infrastrukturou (v České republice jsou takovým případem třeba minerální voda Šaratica nebo Magnesia Extra).

Zdravotní účinky

Přírodní minerální voda má prokazatelné fyziologické účinky na lidský organismus. Osvědčení fyziologických účinků je jedním ze zásadních rozdílů mezi minerální vodou a pramenitou vodou, nikoliv tedy stupeň mineralizace. Ale pozor, přírodní minerální vody mají „blahodárné“ účinky, nikoliv „léčebné“. Jsou potravinou určenou ke každodenní spotřebě na rozdíl od zcela odlišných přírodních léčivých vod s prokazatelnými léčivými účinky. Ty se zpravidla používají při léčebné pitné kůře v českém i evropském lázeňství většinou jsou to zdroje silně mineralizované.

Častá otázka, zda je nutné přírodní minerální vody při běžné konzumaci střídat: záleží na mineralizaci. Nutné tedy nikoliv, ale je dobré je čas od času obměnit. Ideálně pak volit podle chuti, věku, činnosti a zdravotních potřeb konkrétní osoby.

Pitný režim seniorů

Pro seniory jsou vhodné pramenité nebo slabě a středně mineralizované vody, silně mineralizované vody by měly být konzumovány s ohledem na aktuální zdravotní stav.